پروژه لایه مرزی گذار در ماوراصوت شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه متن یک مقاله تخصصی در زمینه هوافضا

به ضمیمه دوفایل ارسال میشود که به نسبت زمان تحویل و هزینه آن ها یکی از آن دو را انتخاب میکنم.

تصریح شده 04 خرداد 1397 17:39

متاسفانه حدود قیمت اشتباه وارد شده و حدود هزینه مورد نظر من حداکثر ۱۵۰هزار تومان برای مقاله ی ۲۱ صفحه ایست.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6665 میانگین امتیاز
  • 13330
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 1 روز
 • 1034 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 580 میانگین امتیاز
  • 580
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 140 میانگین امتیاز
  • 280
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 6 روز