پروژه ویرایش پاورپوینت شامل چه جزئیاتی است:

۲ پاور پوینت از یک کتاب در حوزه مدیریت موجود است و باید با هم ادغام شوند. پاور پوینت ها بیان کتابی دارند(تایپ شده متن کتاب هستند) و باید به صورتی ویرایش گردد که بتوان آن را تدریس کرد و بجای آنکه کلمه به کلمه ی کتاب در پاورپوینت قرار بگیرد به صورت تیتر وار و نکته و خلاصه شده درست شود.فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   مایکروسافت پاور..
  در 1 روز
 • 18 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 36
   مایکروسافت پاور..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   مایکروسافت پاور..
  در 3 روز