پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23891 میانگین امتیاز
  • 27440
   مقاله نویسی
  • 20343
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 9271 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 17274
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1471 میانگین امتیاز
  • 515
   مقاله نویسی
  • 2428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز