پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11476 میانگین امتیاز
  • 11714
   مقاله نویسی
  • 11238
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 8471 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1110 میانگین امتیاز
  • 85
   مقاله نویسی
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز