ترجمه زوج1

تمام شده
ایجاد شده توسط
zr.ostad در دسته بندی محتوا و ترجمه
ترجمه زوج1

پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 139084 میانگین امتیاز
  • 237543
   مقاله نویسی
  • 40625
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 11123 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 20978
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1471 میانگین امتیاز
  • 515
   مقاله نویسی
  • 2428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز