پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 20279 میانگین امتیاز
  • 21741
   مقاله نویسی
  • 18817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 9155 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 17042
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1325 میانگین امتیاز
  • 515
   مقاله نویسی
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز