پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 36669 میانگین امتیاز
  • 52828
   مقاله نویسی
  • 20511
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 9591 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 17914
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1471 میانگین امتیاز
  • 515
   مقاله نویسی
  • 2428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز