پروژه ترجمه زوج1 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب 

متن انگلیسی درباره زوج درمانی و روانشناسی است. پیشنهادات براساس ترجمه پارگراف اول انتخاب میشود.

 پروژه ادامه دارد. درصورت رضایت ادامه کار به شما واگذار میشود

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6574 میانگین امتیاز
  • 9708
   مقاله نویسی
  • 3441
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 7606 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 13944
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1110 میانگین امتیاز
  • 85
   مقاله نویسی
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 214 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز