پروژه مارکتینگ پلن شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه متن حدود 80 صفحه با موضوع  مارکتین پلن یک شرکت ساختمانی (متن در حوزه بازاریابی محسوب میشه) در مورد قیمت نرم بازار تقدیم می شود

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 1818 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 24 روز
 • 1090 میانگین امتیاز
  • 2090
   ترجمه
  • 90
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1054 میانگین امتیاز
  • 1070
   ترجمه
  • 1039
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 16 روز