پروژه ترجمه 4800 کلمه موضوع روابط عاطفی شامل چه جزئیاتی است:

4800 کلمه موضوع روابط عاطفی هست

ترجمه به صورت روان باشه

از انگلیسی به فارسی

اولویت با زمان زودتر است

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1034 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 401 میانگین امتیاز
  • 374
   ترجمه
  • 428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 185 میانگین امتیاز
  • 185
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز