پروژه ترجمه 3200 کلمه روانشناسی عمومی شامل چه جزئیاتی است:

متن عمومی است. فایل را مشاهده کنید

تعداد کلمات: 3300

کسانی که با نرم افزار ترجمه میکنند پیشنهاد ندهند. پذیرفته نمیشود.

کلمه ای 10 تومان و به صورت روان تحویل داده شود.

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3968 میانگین امتیاز
  • 3968
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2443 میانگین امتیاز
  • 2459
   ترجمه
  • 2428
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1134 میانگین امتیاز
  • 1134
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 746 میانگین امتیاز
  • 696
   ترجمه
  • 797
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز