پروژه طراحی داخلی محیط کار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان شامل چه جزئیاتی است:

مقاله ای در رابطه با طراحی داخلی محیط کار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی شرکت های خصوصی در مصر می باشد.

میخواهم ترجمه این مقاله دقیقا به همان صورت که در اصل مقاله نگارش شده است انجام شود.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6361 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 3759 میانگین امتیاز
  • 4818
   مقاله نویسی
  • 2701
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 5264 میانگین امتیاز
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز