پروژه طراحی داخلی محیط کار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان شامل چه جزئیاتی است:

مقاله ای در رابطه با طراحی داخلی محیط کار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی شرکت های خصوصی در مصر می باشد.

میخواهم ترجمه این مقاله دقیقا به همان صورت که در اصل مقاله نگارش شده است انجام شود.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5704 میانگین امتیاز
  • 745
   مقاله نویسی
  • 10664
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 5264 میانگین امتیاز
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2422 میانگین امتیاز
  • 3094
   مقاله نویسی
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز