پروژه ترجمه متن ۵۷۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۵۷۷۵ کلمه‌ای داریم که در مورد توسعه فردی صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

It’s human nature to expect that a person who concentrates on a specific field a specialist will have more expertise than the person who works in a number of fields the generalist. This holds true in the retail field, as it does in almost every other field of commerce. In effect, the specialist uses expertise as a differentiates. On the up side, if the specialist does well, he can become the generic for the industry like Xerox did for copying. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7829 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1395 میانگین امتیاز
  • 200
   ویرایش متن
  • 144
   نویسندگی فنی
  • 2536
   ترجمه
  • 2701
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 10444 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 15909
   ترجمه
  • 15347
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 4801 میانگین امتیاز
  • 280
   ویرایش متن
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز