پروژه ترجمه مقاله دو هزار کلمه ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک شرکت تبلیغاتی هستیم که پروژه هایی درحوزه های مختلف در زمینه تولید محتوا انجام میدهیم که هر پروژه تعدادی مقاله دو هزار کلمه ای است. و به دنبال مترجم جهت همکاری بلند مدت هستیم. 
بودجه مورد نظر برای این کار کلمه ای 10 تومن است و مدت زمان تعریف شده برای ترجمه هر مقاله حداکثر یک روز میباشد 
ترجمه از طریق google translate مورد پذیرش نیست 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2151 میانگین امتیاز
  • 2167
   ترجمه
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1284 میانگین امتیاز
  • 1284
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1034 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز