پروژه نگرش های شخصی و حرفه ای دانشجویان معماری شامل چه جزئیاتی است:

نگارش ترجمه با نگارش متن اصلی کاملا یکی باشد و تمامی جداول به همراه شکل ها نیز ترجمه شود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 463 میانگین امتیاز
  • 130
   مقاله نویسی
  • 797
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز