پروژه ترجمه از فارسی به انگلیسی-زمینه کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک فایل از فارسی به انگلیسی که دارای نزدیک به 19 صفحه و در زمینه رمزنگاری تصویر است. مد نظر می باشد.

سه صفحه از محتوایی که باید ترجمه شود در اختیار فریلنسرها قرار می گیرد.

پس از انتخاب فریلنسر کل فایل برای ایشان ارسال می گردد.

یک فایل کمکی از اصطلاحات در اختیار مترجم قرار داده می شود و استفاده از این کلمات در متن اصلی ترجمه مورد انتظار است.

استفاده از نرم افزار جهت ترجمه پذیرفتنی نیست.

در صورت تعیین زمان توسط فریلنسرها  در صورتی که در زمان مقرر ترجمه انجام نشود، به ازای هر روز تاخیر 10درصد از هزینه قراردادی برای انجام پروژه کسر خواهد شد. جهت اینکه فریلنسر به زمان و سخن خود پایبند باشد.

احیانا دو الی سه پاراگراف به متن اضافه شود.

لطفا افرادی که در این زمینه قبلا کار کرده اند پیشنهاد بده اند و از ارائه هزینه های فضایی خود داری نمایید.

در صورت رضایت بخش بودن انجام کار با ایشان ادامه می یابد.

با تشکر


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1630 میانگین امتیاز
  • 2309
   ترجمه
  • 951
   ترجمه فارسی به..
  در 180 روز
 • 227 میانگین امتیاز
  • 227
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 160
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..