پروژه ترجمه از فارسی به انگلیسی-زمینه کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک فایل از فارسی به انگلیسی که دارای نزدیک به 19 صفحه و در زمینه رمزنگاری تصویر است. مد نظر می باشد.

سه صفحه از محتوایی که باید ترجمه شود در اختیار فریلنسرها قرار می گیرد.

پس از انتخاب فریلنسر کل فایل برای ایشان ارسال می گردد.

یک فایل کمکی از اصطلاحات در اختیار مترجم قرار داده می شود و استفاده از این کلمات در متن اصلی ترجمه مورد انتظار است.

استفاده از نرم افزار جهت ترجمه پذیرفتنی نیست.

در صورت تعیین زمان توسط فریلنسرها  در صورتی که در زمان مقرر ترجمه انجام نشود، به ازای هر روز تاخیر 10درصد از هزینه قراردادی برای انجام پروژه کسر خواهد شد. جهت اینکه فریلنسر به زمان و سخن خود پایبند باشد.

احیانا دو الی سه پاراگراف به متن اضافه شود.

لطفا افرادی که در این زمینه قبلا کار کرده اند پیشنهاد بده اند و از ارائه هزینه های فضایی خود داری نمایید.

در صورت رضایت بخش بودن انجام کار با ایشان ادامه می یابد.

با تشکر


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5818 میانگین امتیاز
  • 7843
   ترجمه
  • 3794
   ترجمه فارسی به..
  در 180 روز
 • 2800 میانگین امتیاز
  • 5024
   ترجمه
  • 577
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز