پروژه طراحی دو عدد بنر برای تبلیغ هنرستان و دبستان شامل چه جزئیاتی است:

دو عدد بنر برای تبلیغ خیابانی به اندازه 120 طول و 80 عرض برای دو موردزیر:

1. دبستان دخترانه، غیردولتی هما که دارای المان های کودکانه همراه با رنگ های شاد و جذاب باشد. نام مدرسه به صورت برجسته و با رنگ متفاوت باشد. 


2. هنرستان غیردولتی دخترانه هما که دارای رشته های نقشه کشی، معماری، گرافیک، حسابداری، انیمیشن می باشد. دارای المان های مربوط به این رشته ها و با رنگ جذاب برای جوانان و اقشار این سنین باشد. نام مدرسه به صورت برجسته و با رنگ متفاوت باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2855 میانگین امتیاز
  • 2850
   طراحی تبلیغات
  • 2860
   طراحی بنر
  در 3 روز
 • 1383 میانگین امتیاز
  • 1612
   طراحی تبلیغات
  • 1155
   طراحی بنر
  در 3 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   طراحی تبلیغات
  در 1 روز
 • 1829 میانگین امتیاز
  • 1829
   طراحی بنر
  در 1 روز