پروژه ترجمه 2900 کلمه ای شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه 2900 کلمه

متن عمومی


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 17957 میانگین امتیاز
    • 17957
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 2 روز