پروژه ترجمه تخصصی مقاله در حوزه راه و روسازی2 شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی مقاله در حوزه راه و روسازی

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    در 3 روز