پروژه ترجمه متن 6700 کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۶۷۰۷ کلمه‌ای داریم که در مورد توسعه فردی صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Both the negative emotional traps and their respective positive counterparts are emotion-driven and can lead to all kinds of unhelpful knee-jerk reactions. Usually the negative traps exaggerate the costs of negotiations and underestimate the benefits whereas the positive traps do the opposite. If you can recognize when your thinking is clouded by these traps and acknowledge them, you can work to try and offset their influence.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5741 میانگین امتیاز
  • 3772
   ویرایش متن
  • 742
   ترجمه
  • 12710
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 7459 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 11659
   ترجمه
  • 10664
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 545 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 2090
   ترجمه
  • 90
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز