پروژه ترجمه عمومی شامل چه جزئیاتی است:

تعداد کلمات: 2800

متن عمومی

روان ترجمه شود

قیمت کل 340000

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 294 میانگین امتیاز
    • 294
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 2 روز