پروژه ترجمه متن ۶۵۰۰کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۶۵۵۲ کلمه‌ای داریم که در مورد توسعه فردی صحبت می‌کنه. متن عمومی است. برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

Freecycle also continues to grow because it allows people to be less selfish and to act accordingly. It's refreshing to be part of a group that stands ready to aid one another. So could this also work on a smaller level – like in a company? The answer is yes and the mechanism by which this can be organized is called a "Reciprocity Ring."

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7829 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1470 میانگین امتیاز
  • 200
   ویرایش متن
  • 144
   نویسندگی فنی
  • 2836
   ترجمه
  • 2701
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 359 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 718
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز