پروژه مرتب کردن مقاله ی آماده شامل چه جزئیاتی است:

سلام

مقاله ای نیاز به تغییرات زیر دارد:

- اضافه کردن رفرنس پارگراف به پارگراف که باید با جستجو در اینترنت انجام شود

- تهیه چکیده

- کم کردن حجم کار

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1599 میانگین امتیاز
  • 325
   تایپ
  • 4472
   ویرایش متن
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 1 روز
 • 1059 میانگین امتیاز
  • 1366
   تایپ
  • 752
   ویرایش متن
  در 2 روز
 • 185 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 370
   تحقیقات علمی
  در 4 روز
 • 375 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 0
   ویرایش متن
  • 1126
   تحقیقات علمی
  در 2 روز