پروژه طراحی پوستر با گرافیک جذاب جهت جذب نیروی کار شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند چند پوستر و یا بنر جذاب جهت جذب نیروی کار متخصص.لطفا نمونه کار ارسال کنید تا در مرحله بعد وارد جزییات و آنچه از فریلنسر محترم در این پروژه انتظار داریم بشویم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1372 میانگین امتیاز
  • 1829
   طراحی بنر
  • 915
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 575 میانگین امتیاز
  • 280
   طراحی بنر
  • 870
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1160 میانگین امتیاز
  • 1160
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 305 میانگین امتیاز
  • 290
   طراحی تبلیغات
  • 200
   طراحی بنر
  • 426
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز