پروژه ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

متن 7 صفحه ای برای یک مقاله از یکی از سایتها میباشد و در مورد کاربرد نانو ذرات نقره در پزشگی بالینی هست.

رفرنسها و پاورقی ها نیاز به ترجمه ندارن و فقط هدف اینه که یه شخصی متن رو  بخونه براحتی بفهمه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2747 میانگین امتیاز
  • 3022
   ترجمه
  • 2472
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 746 میانگین امتیاز
  • 696
   ترجمه
  • 797
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 350
   ترجمه
  • 450
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز