پروژه ترجمه مقاله تخصصی معماری شامل چه جزئیاتی است:

نیمی از یک مقاله ژورنالی، در 10صفحه می باشد، لذا نیاز به دانش خاص در این زمینه بوده، 

ترجمه ی رفرنس ها لازم است دقیق باشد.

متن حاوی تعداد زیادی جدول می باشد.

در کمتر از 3 روز نیاز به دریافت ترجمه مقاله را دارم

تصریح شده 13 تیر 1397 15:32

ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد، که به اشتباه در عنوان ذکر نشده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9954 میانگین امتیاز
  • 23239
   ترجمه
  • 6625
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 4759 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 194 میانگین امتیاز
  • 194
   ترجمه
  • 194
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز