پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله در مورد آلودگی هوا و ساختمان شامل چه جزئیاتی است:

پروژه نیمی از یک مقاله ی فارسی در 10 صفحه می باشد، که میخوام به انگلیسی به صورت روان ترجمه شود.

تعداد جداول داخل متن زیاد است.

لغات تخصصی زیادی نداشته اما اشراف نسبت به متن لازم است.

مقاله علمی پژوهشی است، لذا ترجمه با کیفیت بسیار خوب در سه روز نیازمندم.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7466 میانگین امتیاز
  • 23239
   ترجمه
  • 6625
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 4759 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 2471 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  • 1843
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 730 میانگین امتیاز
  • 730
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز