پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله در مورد آلودگی هوا و ساختمان شامل چه جزئیاتی است:

پروژه نیمی از یک مقاله ی فارسی در 10 صفحه می باشد، که میخوام به انگلیسی به صورت روان ترجمه شود.

تعداد جداول داخل متن زیاد است.

لغات تخصصی زیادی نداشته اما اشراف نسبت به متن لازم است.

مقاله علمی پژوهشی است، لذا ترجمه با کیفیت بسیار خوب در سه روز نیازمندم.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4581 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 136
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 4759 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 3 روز
 • 2471 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  • 1843
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 730 میانگین امتیاز
  • 730
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز