پروژه R programming برای داده های آماری شامل چه جزئیاتی است:

چند تا سوال آماری است که کدهای آن لازمه با R programming یا R studio  نوشته بشه برای یکی دو روز آینده. حداقل نصف مسائل هم حل بشه کافیه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 27 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  • 55
   Database Progra..
  در 1 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 500
   آمار
  • 0
   Database Progra..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 3 روز