پروژه تطبیق دو فیلد از در دو فایل مختلف اکسل بر اساس فیلد مشترک شامل چه جزئیاتی است:

دو فایل اکسل داریم که هر کدوم تقریبا 4 تا 4/5 میلیون رکورد دارند. فایل اول اطلاعات خرید مشتری ها شامل شماره مشتری (فیلد مشترک و یونیک دو فایل)،کد سهام،تاریخ خرید و ... است و فایل دوم شامل شماره مشتری، کد سهام و تاریخ فروش... است . میخواهیم از طریق فیلدهای مشترک، تاریخ و قیمت فروش را از فایل فروش خوانده و در 2 ستون در رکورد خرید مربوطه در فایل خرید درج کند.

حالتهای خاص: ممکن است مشتری یک سهم را در چند تاریخ و قیمت مختلف خریده باشد و در تاریخ ها و قیمت های متفاوت نیز بفروشد. در اینصورت باید میانگین قیمت و تاریخ خرید محاسبه و برای فروش هم میانگین قیمت و تاریخ های فروش محاسبه گردد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2874 میانگین امتیاز
  • 3000
   C Programming
  • 2748
   SQL Server
  در 1 روز
 • 680 میانگین امتیاز
  • 0
   C Programming
  • 1360
   SQL Server
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SQL Server
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز