پروژه وریفای اکانت freelance شامل چه جزئیاتی است:

ما نیازمند شخصی هستیم که اکانت مون در وب سایت Freelancer.com رو با مدارک هویتی واقعی وریفای کنه تا بشه باهاش کار کرد و درامدها رو از اکانت برداشت کرد. نکته‌ی مهم اینه که وریفای اکانت مربوط به کشوری باید باشه که شامل قوانین مالیاتی خاص نباشه (بعنوان مثال نباید متعلق به کشور آمریکا یا کشوری با قانون های مشابه باشه) که بعدا در این رابطه به مشکل برنخوریم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 1770 میانگین امتیاز
    • 1770
      خدمات paypal
    در 20 روز