پروژه موشن گرافیک حقوق یار شامل چه جزئیاتی است:

یه انیمیشن که توضیحات کامل در فایل ورد استوو در اینجا جا نمی شود.

حداکثر یک دقیقه لازم است برای سایت حقوق یار

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز