پروژه مقاله تخصصی شبکه رشته کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

خلاصه ای از یک پروژه مربوط به شبکه های کامپیوتری حدود 7 صفحه است.

بیشترش تصویر و فرمول هست که نیازی به ترجمه نداره صرفا متنش قراره ترجمه بشه که در نهایت قراره یک خلاصه یک صفحه ای ازش در بیاد 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 898 میانگین امتیاز
  • 1507
   ترجمه
  • 1025
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 162
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 1136 میانگین امتیاز
  • 922
   ترجمه
  • 2192
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 296
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز
 • 728 میانگین امتیاز
  • 668
   ترجمه
  • 788
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 317 میانگین امتیاز
  • 634
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز