پروژه مقاله تخصصی شبکه رشته کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

خلاصه ای از یک پروژه مربوط به شبکه های کامپیوتری حدود 7 صفحه است.

بیشترش تصویر و فرمول هست که نیازی به ترجمه نداره صرفا متنش قراره ترجمه بشه که در نهایت قراره یک خلاصه یک صفحه ای ازش در بیاد 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1493 میانگین امتیاز
  • 1357
   ترجمه
  • 2827
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 296
   تخصص ترجمه در ک..
  در 3 روز
 • 1246 میانگین امتیاز
  • 1186
   ترجمه
  • 1306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 133 میانگین امتیاز
  • 80
   ترجمه
  • 320
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز