پروژه ترجمه در زمینه ی نوشیدنی و چای و دمنوش شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه در زمینه چای و دمنوش هست. نمونه ای از متن در زیر قرار گرفته.

لطفاً در صورت تمایل به انجام پروژه، متن قرار داده شده در زیر را به عنوان نمونه بفرستید.

متن نمونه:

Tea is a beverage enjoyed around the world.
You can make it by pouring hot water onto tea leaves and allowing them to steep for several minutes so their flavor infuses into the water.
This aromatic beverage is most commonly made from the leaves of Camellia sinensis, a type of evergreen shrub native to Asia.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9106 میانگین امتیاز
  • 8301
   ترجمه
  • 9912
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4391 میانگین امتیاز
  • 4391
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1496 میانگین امتیاز
  • 1496
   ترجمه
  • 1496
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز