پروژه خطا ها و تخطی های جاده ایی ( مقاله) شامل چه جزئیاتی است:

2 تا متن مرتبط به هم یکی 17 و یکی 18 صفحه هستش

میخوام تا نهایتا شنبه انجام بشه و ترجمه روان باشه


Items presumably not measuring aggression (16, 18 and 20) also

had moderate to high loadings on this factor in the youngest age

group; this seems to suggest that the common denominator for

the items in this age group was maintaining progress (Lawton et al.,

1997; Summala, 2007) rather than aggression.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 841 میانگین امتیاز
  • 1472
   ترجمه
  • 210
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 841 میانگین امتیاز
  • 841
   ترجمه
  • 841
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 335 میانگین امتیاز
  • 335
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 580 میانگین امتیاز
  • 580
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز