پروژه ترجمه متن انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه متن انگلیسی به فارسی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1191
   ترجمه
  • 1191
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 40 روز