پروژه نوشتن مطلب دو صفحه ای در مورد Social Licence شامل چه جزئیاتی است:

با سلام.

من نیاز دارم که یک مطلب دو صفحه ای فارسی و انگلیسی در مورد Social Licence و اهمیت تحقیق در مورد این موضوع به فارسی و انگلیسی نوشتار بشه. مطلب نباید ترجمه باشه. بلکه باید یونیک و جدید باشه. در حقیقت یک نوع گزارش از اهمیت Social Licence در علوم مختلف و دلیل تحقیق در مورد این موضوع. پس فقط افرادی لطفا پیشنهاد قیمت بدن که در مورد این موضوع قبلا مطالعه کرده باشن. دو نمونه انگلیسی که مقاله هست پیوست شده است. این دو مقاله اهمین Social Licence رو نشون میدن

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 742 میانگین امتیاز
  • 742
   ترجمه
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   گزارش نویسی
  • 100
   ترجمه
  • 100
   منابع انسانی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز