پروژه ترجمه از آلمانی به فارسی و انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل اکسل شامل هزار لغت بصورت یک ستون که فری لنسر سه ستون دیگر ایجاد کرده و در یک ستون معنای فارسی ، در یک ستون معنای انگلیسی و در ستون آخر جمله کاربردی به زبان آلمانی را وارد می کند.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 481 میانگین امتیاز
  • 481
   ترجمه
  در 7 روز
 • 374 میانگین امتیاز
  • 374
   ترجمه
  در 7 روز
 • 841 میانگین امتیاز
  • 841
   ترجمه
  در 7 روز