پروژه ترجمه ترکی استانبولی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل اکسل شامل هزار تا لغت که معنای فارسی و جمله کاربردی آنها استخراج می شود

بودجه پروژه