پروژه طراحي سربرگ شركت- و پاكت نامه اداري A4 شركت شامل چه جزئیاتی است:

نياز به يك طرح در خصوص سربرگ شركت هستم.در ابعاد A4 -  و A5

پاكت A4 شركت

 طرح ها بر اساس شكل لوگو و فضاي سايت مرتبط به ان بايد طراحي گردد.ميتوان از المانهاي تعيين شده در سايت جهت رساندن مفهوم تجهيزات در بخش راهسازي و معدني نير در پايين يا كناره سربرگ استفاده كرد. البته پيشنهاد است.مانند اشكال شماتيك تجهيزات راهسازي و معدني و...- 


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7240 میانگین امتیاز
  • 7240
   طراحی گرافیک
  در 10 روز
 • 2975 میانگین امتیاز
  • 2975
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 9902 میانگین امتیاز
  • 9902
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   طراحی گرافیک
  در 3 روز