پروژه ویرایش ترجمه انگلیسی مقاله علمی پژوهشی معماری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ی فارسی به انگلیسی مقاله انجام شده است، 

که توسط نشریه روی  آن اصلاحیه (بازنگری) خورده  است.

نیازمند به فردی مسلط به ادبیات انگلیسی و همچنین مسلط به ادبیات متون مقالات تخصصی می باشم، که ترجمه ی حاضر را ویرایش نماید.

مقاله 20 صفحه فارسی (17صفحه انگلیسی) بوده و موضوع در مورد ساختمان و آلودگی هوا می باشد.

با شرمندگی هزینه پس از قبول ترجمه توسط نشریه که حداکثر یک ماه است پرداخت می شود. 

(پذیرش مقاله ی فارسی انجام شده است)


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 33 میانگین امتیاز
  • 66
   ویرایش متن
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 4 روز