پروژه دوبله شامل چه جزئیاتی است:

توافق شده

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 260 میانگین امتیاز
    • 260
      دوبله
    در 3 روز