پروژه ترجمه مقاله حداکثر 10 صفحه ای در ارتباط با منابع تغذیه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله ای 24 صفحه ای در زمینه توپولوژی پوش پول به فارسی با رعایت موارد زیر:

* توجه به کلمات تخصصی و عدم ترجمه آنها به معادل فارسی مانند موارد زیر

flyback=فلای بک

 heatsink=هیت سینک

 *رعایت قرارگیری اشکال موجود در مقاله در جای مناسب

* دقت زیادی در روان بودن متن و قرار گیری فعل و فاعل در جای درست

* رعایت زمان افعال

* متنی روان و منظم 

تصریح شده 19 مرداد 1397 00:25

مقاله حداکثر 10 صفحه ای در زمینه منابع هاف بریج و فول بریج می باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19000 میانگین امتیاز
  • 17657
   ترجمه
  • 20343
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1515 میانگین امتیاز
  • 1530
   ترجمه
  • 1500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 375
   ترجمه
  • 375
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  در 2 روز