پروژه معرفی اپلیکیشن شاهین شهر شامل چه جزئیاتی است:

معرفی بانک اطلاعات شاهین شهر

بودجه پروژه