پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

28 صفحه ورد همراه با تعدادی جدول میباشد که ترجمه آن نیاز به تخصص در زمینه رشته مدیریت دارد.همچنینی نیاز به مهارت در ترجمه متون مدیریتی برای مقالات ای اس ای.

فایل چکیده مقاله ضمیمه شده است.

حداکثر زمان ترجمه 6-7 روز و تعداد کلمات مقاله 8375 کلمه می باشد.مبلغ پیشنهادی به ازای هر کلمه بین 20 تا 30 تومان می باشد.در مجموع مبلغ پیشنهادی برای کل مقاله بین 150 تا 250 هزار تومان در نظر گرفته شده است.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2832 میانگین امتیاز
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 400
   تخصص ترجمه در م..
  در 7 روز
 • 718 میانگین امتیاز
  • 718
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 452 میانگین امتیاز
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 6 روز