پروژه ترجمه مطلب روانشناسی کودک شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب

متن شامل 15 صفحه روانشناسی کودک است که برای هر صفحه ترجمه 3 هزار تومان در نظر گرفته شده است. پروژه ادامه دار است. جهت دریافت پروژه نمونه را به صورت روان ترجمه نمایید. مدت زمان مورد انتظار برای تحویل 2-3 روز است.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4621 میانگین امتیاز
  • 4621
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 718 میانگین امتیاز
  • 718
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 904 میانگین امتیاز
  • 904
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 66 میانگین امتیاز
  • 66
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز