پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع فروش شامل چه جزئیاتی است:

سلام وادب

متن با موضوع فروش و 10 صفحه است. متن روانه و انتظار ترجمه روان میره

برای دریافت پروژه لطفا پارگراف اول رو ترجمه کنید

در صورت رضایت ادامه کار نیز به شما واگذار خواهد شد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 47607 میانگین امتیاز
  • 70505
   مقاله نویسی
  • 24709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2989 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4621 میانگین امتیاز
  • 4621
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2019 میانگین امتیاز
  • 2728
   مقاله نویسی
  • 1311
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز