پروژه ویرایش ترجمه فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله حقوق 16 صفحه فارسی به انگلیسی انجام شده ولی ترجمه انگلیسی دارای اشکال هست و باید ویرایش بشه
تاریخ تحویل هم جمعه شب (2/6/1397)

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 756 میانگین امتیاز
    • 1482
      ترجمه
    • 30
      ترجمه فارسی به..
    در 1 روز
  • 200 میانگین امتیاز
    • 200
      ترجمه فارسی به..
    در 1 روز
  • 730 میانگین امتیاز
    • 730
      ترجمه فارسی به..
    در 1 روز
  • 207 میانگین امتیاز
    • 414
      ترجمه
    • 0
      ترجمه فارسی به..
    در 1 روز