پروژه ویرایش ترجمه فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله حقوق 16 صفحه فارسی به انگلیسی انجام شده ولی ترجمه انگلیسی دارای اشکال هست و باید ویرایش بشه
تاریخ تحویل هم جمعه شب (2/6/1397)

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 501 میانگین امتیاز
  • 972
   ترجمه
  • 30
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 730 میانگین امتیاز
  • 730
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 207 میانگین امتیاز
  • 414
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز