پروژه بازنویسی یک متن زبان انگلیسی به انگلیسی ( پارافریزینگ) شامل چه جزئیاتی است:

این کار بازنویسی یک متن زبان انگلیسی به زبان انگلیسی می باشد. یعنی محتوا تغییری نخواهد کرد و فقط تغییرات ادبی ساختاری در جملات صورت می گیرد تا متن شباهت به متن اصلی نداشته اما درونمایه آن یکسان باشد. فایل مورد نظر ضمیمه شده. این کار هم بدلیل جلوگیری از هرگونه کپی کاری در متن های علمی صورت می گیرد که رویه ای معمول و مجاز در ادبیات علمی است ( زیرا منبع درج می شود)

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1310 میانگین امتیاز
  • 1310
   نگارش دانشگاهی
  در 3 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   نگارش دانشگاهی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  در 12 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   تخصص ترجمه همزم..
  در 3 روز