پروژه دو یا سه بنر تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی دو و شاید سه بنر تبلیغاتی منسجم، با موضوع مشترک، در ابعاد مختلف

عکس و المان های تصویر قابل تامین و تبادلند

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3853 میانگین امتیاز
  • 3911
   طراحی تبلیغات
  • 3796
   طراحی بنر
  در 5 روز
 • 3488 میانگین امتیاز
  • 3130
   طراحی تبلیغات
  • 2656
   طراحی بنر
  • 4680
   ادوبی فوتوشاپ
 • 4411 میانگین امتیاز
  • 4411
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1231 میانگین امتیاز
  • 650
   طراحی بنر
  • 1812
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز