پروژه ترجمه مقالات شامل چه جزئیاتی است:

برگردان 20 مقاله فارسی در حوزه تخصصی تصفیه آب و فاضلاب در آن به انگلیسی.

متن یکی از مقالات به پیوست می باشد. سایر مقالات هم از نظر محتوا و تعداد کلمات مشابه هستند و در مجموع 20 مقاله از این دست بایستی ترجمه شوند. لطفا پیشنهاد قیمت بر اساس تعداد کلمه (کارکتر) عنوان شود. در کل 30000 کارکتر باید ترجمه شود. همچنین مدت زمان برای انجام این کار یک ماه شمسی می باشد. لطفا پاراگراف پیوست را به عنوان نمونه ترجمه نمایید:

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6451 میانگین امتیاز
  • 11849
   ترجمه
  • 1053
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز
 • 3517 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  در 24 روز
 • 1177 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 469
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز