پروژه ترجمه مقالات شامل چه جزئیاتی است:

برگردان 20 مقاله فارسی در حوزه تخصصی تصفیه آب و فاضلاب در آن به انگلیسی.

متن یکی از مقالات به پیوست می باشد. سایر مقالات هم از نظر محتوا و تعداد کلمات مشابه هستند و در مجموع 20 مقاله از این دست بایستی ترجمه شوند. لطفا پیشنهاد قیمت بر اساس تعداد کلمه (کارکتر) عنوان شود. در کل 30000 کارکتر باید ترجمه شود. همچنین مدت زمان برای انجام این کار یک ماه شمسی می باشد. لطفا پاراگراف پیوست را به عنوان نمونه ترجمه نمایید:

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6516 میانگین امتیاز
  • 11979
   ترجمه
  • 1053
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز
 • 2070 میانگین امتیاز
  • 3221
   ترجمه
  • 919
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 3517 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  در 24 روز
 • 850 میانگین امتیاز
  • 1700
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز