پروژه طراحی رابط کاربری برای محتوای سایت و برنامه سایت شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ای در دست اماده سازی هست که می توانید آن را در اینجا مشاهده کنید:


https://ponisha.ir/project/79315/html-javascript-nodejs/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-javascript


شما به عنوان طراح رابط کاربری می بایست محتوای سایت (رنگ ها، اندازه متن) و نیز برنامه کاربردی داخل سایت را طراحی کنید.


در صورتی که بتوانید این کار را در Sketch و سپس در Zeplin قرار دهید خوب خواهد بود. ابزارهای مناسب دیگر که نیاز به پیجیدگی استفاده سختی نداشته و به راحتی بتوان مقادیر css را استخراج کرد مورد قبول است.


آشنایی به نوشتار و گفتار و شنیدار انگلیسی جزء ملزومات می باشد.


لطفا در سایت های زیر حساب کاربری باز کنید تا حجم کاری که باید انجام شود رو بهتر بسنجید:


mysimpleshow

animaker

powtoon


 لطفا با .com وارد سایت ها شوید.


تمایل بنده بیشتر داشتن رابط صفحه های animaker  و mysimpleshow برای محتوای متنی و برنامه کاربردی است

این قسمت از کار می بایستی شامل تمامی زیر پنجره ها و جزئیات دیگر شود - مدت زمان اجرای این پروژه یک ماه استبودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15370 میانگین امتیاز
  • 19840
   طراحی واسط کارب..
  • 10900
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز
 • 7550 میانگین امتیاز
  • 7300
   طراحی واسط کارب..
  • 7800
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز
 • 2625 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  • 5250
   طراحی واسط کارب..
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 14 روز