پروژه ایجاد مدل سه بعدی، از روی طرح دستی دو بعدی شامل چه جزئیاتی است:

یه لوگو طراحی کردیم رو کاغذ، سادست


مختصات و گرافهای دقیق هندسیش رو اول در بیاریم

بعدم طرح سه بعدیش رو


نسبت به طرح اولیه تغییراتی در حد طول و موقعیت استوانه ها خواهیم داشت


فایل نمونه بدون پرسپکتیو دو بعدیش رو هم لازم داریم

امکانات ویژه

متمایز

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9960 میانگین امتیاز
  • 11820
   3D Modelling
  • 8100
   3DS Max
  در 3 روز
 • 3430 میانگین امتیاز
  • 3220
   3D Modelling
  • 3640
   3DS Max
  در 7 روز
 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   3D Modelling
  • 550
   3DS Max
  در 3 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 600
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 3 روز