پروژه طراحی یو آی برای صفحات اولیه یک اپ شامل چه جزئیاتی است:

برای یک اپ کاربردی نیاز به واسط کاربری برای ۲ صفحه راهنمای اولیه اپ، یک صفحه خوش آمد اولین ورود،
یک صفحه اسپلش ورود و ۲ صفحه برای نمایش فیلدهای ثبت نام و ورود کاربر لازم داریم
طراحی هر ۶ صفحه یکجا مد نظر هست
نمونه اپ با صفحات فعلی داده میشود که کلیت کار دیده و بهبود داده شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7300 میانگین امتیاز
  • 7300
   طراحی واسط کارب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 1 روز
 • 64 میانگین امتیاز
  • 64
   طراحی واسط کارب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 2 روز