پروژه ترجمه فروش2 شامل چه جزئیاتی است:

سلام و ادب

متن در خصوص فروش هست. قبلا یه قسمت های از اون رو انجام دادید خوشحال میشم بقیه رو هم خودتون انجام بدین

مبلغ مورد نظر برای ترجمه به ازا هر صفجه بین 3 تا 4 هزار تومان است

متشگرم

بودجه پروژه