پروژه احتياج به وب سايت جديد دارم شامل چه جزئیاتی است:

جهت توسعه سایت خودمان نیاز به ایجاد وبسایتی مانند ساختار سایت پونیشا ولی صرفا در یک حوزه کاری نیازمندیم.

كه در قسمت توضيحات توضيح خواهم داد 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 487 میانگین امتیاز
  • 30
   MySQL
  • 435
   PHP
  • 654
   CSS
  • 830
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز